Mis Tachwedd – Azerbaijan & Hwngari.

Wel, dyna ni – croeso i’r blog am ein dwy gêm ddiwethaf. Diolch yn fawr am ddarllen fy mlogiau yr ymgyrch hon ac os mai dyma’ch ymweliad cyntaf â’m blogiau, croeso. Mae fy mlogiau eraill yma. Fel arfer, cofiwch dw i’n dal yn dysgu’r iaith Gymraeg a dw i’n hapus i ddysgu am unrhyw gamgymeriadau.

Gêm 7: Azerbaijan 0-2 Cymru.

Nes i ddefnyddio’r gêm cartref yn erbyn Azerbaijan i siarad am y system Cymru ar draws yr ymgyrch hon. Gallwch chi ddarllen y fersiwn Saesneg yma a’r fersiwn Gymraeg yma. Ar gyfer y gêm yn Baku, dechreuodd Cymru yn eu siâp 1-4-2-3-1 (Hennessey; C. Roberts, Lockyer, Mepham, B. Davies; Ampadu, Morrell; Bale, Wilson, James; Moore), fel arfer. Yma, gweld y llinellau canol cae ac ymosod.

Yn y llun nesaf, mae gynnon ni enghraifft o’r siâp maes allan Cymru yn eu midblock 4-1-4-1 heb y bêl. Mae’n digwydd pan fydd y tîm arall i mewn yn newid i double pivot efo’r bêl.

Dw i’n nabod llawer iawn o bobl pwy oedd yn synnu i weld Joe Morrell ac Ethan Ampadu yng ghanol cae, o ystyried bod Aaron Ramsey ar gael. Yn bersonol, d’on i ddim yn synnu o gwbl. Ddudodd Ryan Giggs yn glir yn gynhyrach yn yr ymgyrch pan ddudodd o bod mae o isio chwarae Ramsey fel “10” o’r tîm. Mae Aaron Ramsey isio bod y “10” hefyd.

Mae Azerbaijan yn defnyddio’r ochr chwith yn aml pan mae ganddyn nhw’r bêl a dechreuodd Ethan Ampadu fel right-centre canol cae yn hytrach nag Morrell. Oherwydd hyn, roedd Ampadu yn agosach i’r chwarae Azerbaijan a roedd Cymru yn well yn amddiffyn eu hanner gofod dde (haner gofod chwith Azerbaijan).

Mae’r gôl gyntaf yn Baku yn dangos pa mor bwysig yw Kieffer Moore i’r tîm Cymru ar hyn o bryd. Roedd Cymru wedi chwarae yn ôl Wayne Hennessey i ddianc rhag pwysau ar ôl ennill y bêl. Pan mae Hennessey yn edrych hir i Moore, tri chwaraewr Azerbaijan yn mynd efo Moore i herio am y bêl. Mae Harry Wilson yn rhydd i ennill yr ail bêl ar ôl fflic da iawn gan Moore. Mae Daniel James a Gareth Bale yn uchel yn eu sianels i pin-back y cefnwyr dde a chwith.

Roedd y cornel yn syml ond oedd yn neis iawn i sgorio efo cornel am y tro cyntaf yn rhy hir.

Efo’r ddau gôl yn erbyn Azerbaijan dan ni angen bod yn hapus iawn efo sut wnaethon ni gadw’r bêl in-transition ar ôl ennill y bêl. O’r blaen yr ail gôl, dan ni’n ennill a gadw’r bêl yn dda iawn a chwarae allan i’r ochr arall y cae. Dywedais ar ôl y gêm cartref yn erbyn Azerbaijan am rhai o batrwmau chwarae Cymru a dywedais sut Azerbaijan edrych i stopio’r bas i’r cefnwr chwith. Yn y llun isod, gweld lle mae’r asgellwr dde Azerbaijan yn aros uchel i stopio’r bas o Morrell i Davies. Oherwydd hyn, mae Wilson yn rhydd yn yr hanner gofod chwith (gyda Bale a James yn uchel eto).

Mae Wilson yn derbyn y bêl o Morrell a mae o’n medru chwarae fo allan i James yn y sianel ochr chwith. Mae pawb yn gwybod mae Daniel James yn dda iawn mewn sefyllaoedd 1v1. Pan mae James wedi cyrraedd i’r cwrt cosbi mae ganddo fo tri amddiffynwr pwy sy’n trio amddiffyn fo. Felly, mae Wilson yn rhydd i symud trwy’r hanner gofod chwith i sgorio’r adlam.

Gêm 8: Cymru 2-0 Hwngari.

Wnaethon ni i weld Joe Allen ac Aaron Ramsey yn ôl yn y tîm am y gêm gyda Hwngari. Dywedais yn blogiau o’r blaen, dw i’n credu roedd y system Cymru heb ei key link yn gemau hyd at y pwynt hwn, ac mae’r link yw Aaron Ramsey. Yn fy mlog Cymraeg cyntaf, ddudes i roedd yn hawdd iawn dychmygu Ramsey yn sgorio goliau yn y system hyn efo rhedegau i mewn i’r cwrt cosbi i gyfarfod croesi. Roedd yn rhaid aros tan y gêm ddiwethaf ond byddwn yn ei chymryd. O’r diwedd – cyfle i weld Allen, Bale a Ramsey gyda’i gilydd am y tro cyntaf yr ymgyrch hon a beth perfformiad! Rhaid i mi ddweud hefyd, roedd yn wych i weld Ramsey gwneud cyfweliadau yn y Gymraeg. Mae’n mor cŵl Allen, Ramsey a Ben Davies yn siarad yr iaith Gymraeg.

Roedd yna lawer o bwyntiau tactegol da yn y gêm yn erbyn Hwngari ond dw isio canolbwyntio ar y gôl gyntaf.

Dan ni’n dechrau efo Joe Allen, pwy sy’n derbyn y bêl yn ei le arfer yn y system Cymru. Dydy o ddim yn medru pas i Bale neu Roberts yma achos mae’r chwaraewyr canol cae Hwngari yn amddiffyn yr hanner gofod.

Felly, mae o’n symud ymlaen efo’r bêl i ddenu tri chwaraewr o Hwngari. Rŵan mae o’n medru pasio i Connor Roberts yn y sianel ochr dde ac oherwydd hyn mae’r cefnwr chwith Hwngari yn presio allan i Roberts. Gyda hyn ac efo Moore yn meddiannu’r cefnwyr canol, mae gen ti le am y pas in-behind y cefnwr chwith i Bale. Gweld Ramsey, pwy sy’n symud o’r hanner gofod chwith i’r canol.

Yn y llun nesaf, mae gan Bale y bêl. Mae Kieffer Moore yn gwneud rhedeg y tu allan i ddenu’r right-centre amddiffynnwr. Mae’n gwneud gofod i Ramsey i barhau. Mae’r siâp corff y left-centre amddiffynnwr yn ofnadwy a dydy o ddim yn gwybod mae’r gofod ynganol cwrt cosbi yn agor i Ramsey. Mae Ramsey yn gwirio yn ôl ac yn atal ei rediad am eiliad hollt.

Oherwydd hyn, mae Ramsey wedi gwneud gofod gwych iddo’i hun a mae o’n rhydd i’w neud ei rhedeg. Fel arfer, dw i’n esbonio pethau yn well yn Saesneg ond dw i isio trio yn y Gymraeg – os ydych chi’n gwybod sut i esbonio beth dw i’n dweud yn y blog Saesneg yn well yn y Gymraeg – beth am adael i mi wybod? Roedd yn gôl da iawn ac mae’n dangos pa mor bwysig yw Ramsey i Gymru.

Diolch yn fawr am ddarllen y blogiau ar draws eleni. Gobeithio, mae’n glir dw i wedi gwella gyda fy Nghymraeg ers y dechrau. Dw i’n gwybod dw i dal angen gwella ond dw i’n falch dw i wedi ysgrifennu yn y Gymraeg ac hefyd dw i wedi bod ar y radio (https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p07qws6p). Diolch am eich cefnogaeth, tan y flwyddyn nesaf!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s