Mis Hydref – Slofacia & Croatia.

Mae gen i lawer o ddilynwyr newydd sy’n siarad Cymraeg ar ôl siarad ar y radio. Croeso! Luke ydw i, dw i’n hyfforddwr UEFA B. Dw i’n dod o Fae Penrhyn, ger Llandudno, ond nes i symud i Loegr efo fy nheulu pan o’n i’n ifanc, felly dw i’n dysgu Cymraeg rŵan.

Croeso i fy mlog am y gemau Cymru yn erbyn Slofacia a Croatia. Roedd y ddwy gêm gorffen 1-1 ac mae dal gan Gymru cyfle i gyrraedd i EURO 2020. Fel arfer, dw i’n ofyn dach chi’n cofio bod dw i’n ddysgwr – dw i ddim yn ysgrifennu Cymraeg yn berffaith ond dw i’n teimlo mae’n bwysig trio defnyddio’r iaith o fy ngwlad. Os dach chi isio darllen y blog am y gêm yn erbyn Azerbaijan, fedrwch chi yma.

Slofacia 1-1 Cymru.

Roedd Cymru chwarae efo eu siâp disgwyliedig – 1-4-4-1-1/1-4-2-3-1 (Hennessey; C. Roberts, Lockyer, Rodon, B. Davies; Bale, Allen, Ampadu, James; J. Williams; Moore). Mae’r llun isod yn dangos Cymru amddiffyn efo canol cae cryno, ac efo Jonny Williams blocio’r lôn i bas i Lobotka – y “pivot” Slofacia.

Roedd yn syndod i weld Kieffer Moore dechrau’r gêm ond roedd o’n bwysig iawn yn y ddwy gêm y mis yma. Fedrwch chi weld yn y llun nesaf bod Gareth Bale a Daniel James yn medru gwneud rhediadau y tu hwnt Moore pan roedd y bêl yn chwarae’n hir. Hefyd mae’r chwaraewyr canol cae yn gallu symud ymlaen y cae, efo’r cefnwyr de a chwith symud ymlaen hefyd.

Roedd Cymru defnyddio’r un system o chwarae nes i siarad amdani ar ôl y gêm yn erbyn Azerbaijan. Fedrwch chi weld enghraifft isod – gyda Ben Davies yn ôl a Daniel James yn y sianel chwith i ymestyn yr hanner gofod chwith i Jonny Williams.

Roedd y system yn glir o’r blaen y gôl Cymru. Yn y llun cyntaf isod, fedrwch chi weld Joe Allen rhwng Lockyer a Roberts yn yr hanner gofod de. Mae hyn gwneud Kucka presio Allen – gadael gofod i Bale y tu mewn i dderbyn y bêl.

Yn y ddau lun nesaf, rydyn ni’n gweld y switsh chwarae gan Gareth Bale allan i Daniel James. Gweld y gofod i Jonny Williams yn yr hanner gofod chwith, o’r blaen ac ar ôl y switsh.

Rhaid i mi ddweud, roedd yn amddiffyn ofnadwy gan Slofacia. Mae’r cefnwr de angen gwneud yn well efo’r switsh ac mae’r canol cefnwyr angen gwneud gwell efo’r croesi. Ond i Gymru, roedd yn gôl wych gan Kieffer Moore – clod i Ryan Giggs am y penderfyniad i fynd efo Moore.

Roedd Slofacia problem i Gymru efo sut roedden nhw’n chwarae ynghanol cae. Roedden nhw’n anghymesur efo dau yn unol ac un o’i flaen yn yr hanner gofod gyferbyn – fel isod.

Ar ôl y gêm nes i weld pobl gofyn pam roedd Gareth Bale yn dawelach yn yr ail hanner. Roedd Cymru newid – roedd Connor Roberts aros yn ôl i helpu fo heb y bêl, felly roedd Gareth Bale cymryd y sianel ochr dde yn hytrach na Roberts. Achos o hyn, roedd o’n eithaf ynysig ar brydiau.

Cymru 1-1 Croatia.

Roedd Cymru mynd efo’r un tîm i ddechrau yn erbyn Croatia. Roedd Jonny Williams marcio Luka Modric, felly ar brydiau roedd Cymru edrych fel 1-4-1-4-1, efo Ethan Ampadu y tu ôl y canol cae i blocio’r lôn pasio i Nikola Vlasic. Roedd Joe Allen presio Kovacic.

Yn y llun nesaf, fedrwch chi weld enghraifft arall o’r system Cymru. Mae Daniel James yn symud yn ôl i ddenu’r cefnwr de Croatia o’r blaen rhedeg am bêl yn yr hanner gofod gan Ben Davies. Rydyn ni’n gweld hyn yn aml efo Cymru ar hyn o bryd.

Weithiau, roedd yr hanner gofod chwith yn agor am Kieffer Moore i redeg ar ôl peli.

Dw i ddim isio dweud llawer am y gôl Croatia. Fel dw i’n dweud yn fy mlog Saesneg, dw i ddim isio dweud wrth bobl sut i feddwl. Ond rhaid i ni gytuno, mae Cymru angen bod yn well mewn sefyllfa fel hyn yn y dyfodol.

Rydyn ni’n gwybod erbyn hyn mae’r system Cymru yn agor yr hanner gofod chwith. Roedd y gôl Cymru yn dod achos roedd Ben Davies yn driblo’r bêl i yn yr hanner gofod yn dda iawn. Liciwn i weld hyn mwy aml gan Davies, i roi rhywbeth arall i’r system.

Roedd yn ddiddorol i wylio pan roedd Bale a James yn swapio ochrau achos roedd o’n ymestyn yr hanner gofod chwith i Harry Wilson (pwy ddaeth ymlaen am Williams). Hefyd, roedd Wilson a Bale yn medru cylchdroi yn dda efo’i gilydd.

Yn y diwedd, roedd y ddwy gêm canlyniadau da i Gymru. Mae’r broblem dal ydi’r canlyniad yn erbyn Hwngari ym mis Mehefin. Ond, mae dal yn bosib cyrraedd y EUROs blwyddyn nesaf. Dal i gredu.

Fel arfer, o’n i’n medru esbonio pethau yn well yn fy mlog Saesneg, os liciwch chi ddarllen o.

Hefyd, o’n i’n lwcus iawn i siarad ar y sioe Ar y Marc ar BBC Radio Cymru! Roedd yn brofiad anhygoel – diolch yn fawr iawn i Dylan Jones a Dylan Wyn am y cyfle. Roedd yn sioe wych gan bobl wych, diolch iddyn nhw i gyd am y profiad, gobeithio dw i’n parhau gwella a chael y cyfle i ddychwelyd. Fedrwch chi wrando yma: https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p07qws6p.

Diolch am ddarllen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s