Merched Cymru 1-0 Belarws.

Croeso i fy mlog am y tîm Merched Cymru, pwy sy’n wedi dechrau eu taith nhw i EURO 2021 efo dwy fuddugoliaeth a gêm gyfartal. Nes i ysgrifennu blog dwyieithog am y ddwy gêm gyntaf, a fedrwch chi ddarllen amdanyn nhw yma https://parallel.cymru/blog-pel-droed/, o dan “Mis Medi 2019: Ynysoedd Faroe & Gogledd Iwerddon”. Yma, dw i’n mynd i edrych at y gêm ddiwethaf yn erbyn Belarws. Fel pob tro, dw i’n gofyn bod dach chi’n cofio dw i’n ddysgwr – os dach chi’n gweld camgymeriadau fedrwch chi gad i mi wybod yn y sylwadau neu ar gyfryngau cymdeithasol.

Os dach chi’n newydd i fy mlogiau – croeso! Luke ydw i, dw i’n hyfforddwr UEFA B. Dw i’n dod o Fae Penrhyn (ger Llandudno) yn wreiddiol, ond dw i wedi byw yn Lloegr ers o’n i’n plentyn. Dw i wedi bod yn dysgu Cymraeg ers mis Medi 2018.

Y Gêm.

Roedd yn gêm bwysig iawn i Gymru ar ôl y gêm gyfartal yn erbyn Gogledd Iwerddon yng Nghasnewydd ym mis Medi. Roedd Rachel Rowe yn sgorio yn hwyr i gael y tri phwynt am Gymru.

Hanner Cyntaf.

Roedd Cymru yn chwarae efo 1-5-4-1 siâp – fel isod – newid o’r 1-5-3-2 roedden nhw’n defnyddio yn erbyn Ynysoedd Faroe a Gogledd Iwerddon.

Roedd Cymru yn amddiffyn mewn “midblock” – efo’r chwaraewyr canol cae ar y llinell hanner ffordd pan roedd Belarws yn chwarae allan o’r cefn. Gweld pa mor agos gyda’n gilydd roedd y canol cae Cymru yn amddiffyn yn y llun nesaf. Fel yr ymosodwr unig, roedd Kayleigh Green cymryd safleoedd i stopio’r switshis chwarae. Oherwydd o hyn, weithiau roedd Cymru edrych fel 1-5-5. Mae’r canol cae yn bresio ymlaen os bydd un o ddau beth yn digwydd: chwaraewr Belarws yn derbyn y bêl efo eu cefn i Gymru – neu – mae Belarws yn gwneud pas yn ôl.

Am Felarws, roedden nhw’n hapus i chwarae allan o’r cefn, ac roedden nhw’n cadw eu hamddiffynnwr de a chwith yn y sianel dde/sianel chwith i wneud y cae yn fawr. Weithiau yn gynnar yn y gêm roedden nhw’n medru gwneud gofod y tu ôl y canol cae Cymru oherwydd roedd Cymru yn gadael gofod i bresio allan yn llydan.

Pan roedd Cymru yn ennill y bêl, roedd Natasha Harding gwneud rhediadau i mewn i’r cae, wedi dechrau o’r chwith. Roedd Cymru yn trio chwarae peli cyflym yn y sianeli i Harding a Green, ond pan roedden nhw’n cadw’r bêl yn fyr roedden nhw’n edrych yn gyfforddus yn enwedig efo Angharad James, pwy sy’n derbyn y bêl yn gyffyrddus a chydag ansawdd.

O giciau gôl roedd Cymru yn chwarae i’r amddiffynwyr de a chwith, pwy trio chwarae peli yn y sianeli, efo’r chwaraewyr canol cae de a chwith (Hughes a Harding) yn llydan i wneud gofod yn yr hanner gofod.

I fod yn deg, bydd timau gwell yn rhoi mwy problemau i Gymru yn yr ail cyntaf, a dw i’n meddwl doedd Jayne Ludlow ddim yn hapus ar yr egwyl, efo’r sgôr yn 0-0. Wedi deud hwn, o’n i’n teimlo fel byddwn ni ddim ildio oni bai rydyn ni wneud camgymeriad.

Y Gôl.

Roedd yn gôl enfawr i Gymru, ac roedd yn gôl dda iawn hefyd. Roedd Rachel Rowe yn wych gêm i gyd ar ôl dychwelyd o anaf. Mae hi’n wych ar y bêl ac roedd hi’n dangos hinsawdd efo’r gôl.

Edrychwch yma – mae gan Rachel Rowe ongl mor fach ond mae hi’n dod o hyd i’r gornel bellaf yn wych. Roedd Rachel Rowe yn dangos llawer o ansawdd.

Nesaf, bydd y merched chwarae odd-cartref yn erbyn Gogledd Iwerddon. Mwy na thebyg, mae’r gêm yn mynd i benderfynu pwy sy’n mynd i orffen ail yn y grŵp, felly mae’n gêm enfawr. Pob lwc i’r merched.

Diolch am ddarllen y blog hwn. Dw i’n brysur iawn ar hyn o bryd ond dw isio ysgrifennu am y gemau merched mor aml â phosib fel efo’r dynion.

Newyddion arall – o’n i’n lwcus i fod ar BBC Radio Cymru i siarad am fy mlogiau ac am fy mhrofiadau tra dw i’n dysgu Cymraeg a thrio ysgrifennu yn yr iaith. Fedrwch chi wrando o glip yma – https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p07qws6p . Diolch i Radio Cymru am y profiad anhygoel. Ar y Marc yw sioe wych gan bobl wych.

4 Comments

  1. Luke, your appearance on radio Cymru was a great moment and it’s a shame there was not much tactical talk. Your insights are very well thought out.

    Liked by 1 person

    1. Thank you – this week Radio Cymru are celebrating Welsh learners so I completely understand why the focus was on my learning journey, and I am so grateful for the chance to have been on. Time to keep working to get other chances to talk tactics in the future!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s