Croatia a Hwngari – mis Mehefin anodd!

Croeso i’r blog diweddaraf – yr ail – yn yr iaith Gymraeg. O’n i’n nerfus iawn efo’r blog cyntaf ond rhaid i mi ddweud diolch yn fawr i bawb am ddarllen ac am y gefnogaeth. I’r darllenwyr newydd – croeso – dw i ddim yn berffaith efo’r iaith Gymraeg ond dw i’n mynd i drio ysgrifennu efo lefel dda o Gymraeg wrth i mi ddysgu mwy. Disgwyliwch rai camgymeriadau a dw i’n siarad mwy yn fy mlog Saesneg ond dw i isio gwella efo’r iaith Gymraeg. Dw i wedi aros tan fedra i edrych yn ôl i’r gemau yn erbyn Croatia a Hwngari gyda’i gilydd. Mae yna lawer o bethau i siarad amdani ac yn amlwg mae’n siomedig iawn i weld Cymru yn colli ddwywaith yn yr un wythnos. Mae bob amser yn anodd chwarae yn erbyn Croatia yng Nghroatia a hefyd mae’n anodd chwarae yn erbyn timau gyda momentwm – mae gan Hwngari lot o hwn ar hyn o bryd! Clywes i lot o bethau negyddol ar ôl y gemau ond dw i isio bod yn deg i Ryan Giggs, y staff a’r chwaraewyr. Yn y blog hwn dw i’n mynd i edrych ar y ddwy gêm.

Gêm 1: Croatia 2-1 Cymru.

Dw i ddim isio treulio gormod o amser ar y gêm yn Osijek achos i fod yn onest dw i’n hoffi rhai o’r pethau bod Cymru wedi trio yn y gêm. Mae’n anodd chwarae yn erbyn timau sy’n hoffi cadw’r bêl, mewn tywydd poeth hefyd. Dw i’n hollol deall pam oedd Cymru newid o’r 1-4-4-1-1 o fis Mawrth am fwy 1-4-3-3 yn Osijek efo Gareth Bale a Daniel James yn barod i ymosod yr hanner gofod. Nes i weld Croatia chwarae ym mis Mawrth ac yn erbyn Sbaen blwyddyn ddiwethaf hefyd – dydy nhw ddim yn hoffi amddiffyn yn yr hanner gofod. Yn anffodus i Gymru oedd Croatia wedi newid sut maen nhw’n chwarae allan ac i fyny’r cae – i helpu cau’r hanner gofod. Edrychwch ar y llun yma – mae Cymru yn barod yn y 1-4-3-3 ond mae’r amddiffynnwr ar y dde (dw i ddim yn gwybod sut i ddeud “right back”, unrhyw un?) i Groatia yn agos at y dyn sy’n pasio’r bêl. Does dim gofod os Cymru yn ennill y bêl.

Rhaid i mi ddweud mae’n anodd bod yn bositif o gwbl efo sut oedd Cymru yn colli’r gêm efo’r goliau. Dw i’n synnu pa mor agored oedd ochr dde Gymru oedd am y gôl gyntaf. Dw i’n esbonio yn fy mlogiau Saesneg nad dyw i’n siŵr os oedd Will Vaulks yn y lle anghywir neu os oedd y system Gymraeg efo’r bêl yn anghywir. Dw i ddim isio deud rhywbeth negyddol am rywun os dw i ddim yn hollol siŵr.

Gyda’r ail gôl – dw i ddim yn synnu efo sut oedd yn digwydd. James Lawrence oedd y ffocws o’r ffordd sut mae Cymru wedi chwarae allan ac oedd yn hawdd i Groatia i ddysgu hwn. Dw i’n licio timau sy’n chwarae allan ond liciwn i weld mwy o ffyrdd i i’w wneud o yn y dyfodol.

Gêm 2: Hwngari 1-0 Cymru.

Dw i’n dal yn siomedig efo’r gêm hon achos dw i’n credu bod oedd Cymru wedi chwarae yn dda. Doedd Cymru ddim yn chwarae sut mae pobl ar Twitter yn meddwl ond yn y pen draw , dych chi angen cymryd siawnsiau i sgorio. Hefyd oedd Cymru wedi rhoi gôl yn hawdd i ffordd eto. Oedd Cymru wedi chwarae 1-4-4-1-1 (newid i 1-4-2-3-1 efo’r bêl) a dw i’n licio fo. Mae Joe Allen ac Ethan Ampadu yn wych gyda’i gilydd yn y canol a dw i’n hoffi sut oedd Cymru wedi newid lle mae’r ymosodwyr yn chwarae traws y gêm i roi problemau gwahanol i Hwngari. Cofiwch mae Hwngari yn tîm da – maen nhw’n top ar grŵp ar hyn o bryd. Yn y chwarae agor oeddwn ni’n chwarae yn dda ond oeddwn ni’n rhoi gôl ar ôl newid i 1-4-2-3-1 pryd ni’n heb y bêl. Dw i’n gwybod “hindsight is a wonderful thing” ond byddai pwynt wedi bod yn dda.

Dw i’n hyderus bod mae Cymru yn mynd i ennill yn y gêm nesaf yn erbyn Azerbaijan achos mae’r syniadau efo’r bêl yn glir ac a bydd Azerbaijan yn ffeindio fo anodd amddiffyn. Dw i dal i gredu yn y tîm. Mae’n ddrwg gen i ond fedra i ddim esbonio lot o bethau dw i isio siarad amdani yma achos dw i ddim yn gwybod digon o Gymraeg. Dw i’n mynd i barhau dysgu a gobeithio dw i’n mynd i wella mwy. Gobeithio mae’r blog hwn yn mynd i helpu dysgwyr arall hefyd.

Unrhyw camgymeriadau yn y blog? E-bostiwch fi ar lukewilliamsfootball@outlook.com – dw i wastad yn hapus i ddysgu. Os lici di, dilynwch fi ar Twitter @lukewilliamspd.

Diolch am ddarllen, gwela i chi ym mis Medi efo’r gemau yn erbyn Azerbaijan a Belarws.

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s