Blog 2, Rhan 3: Gorlwytho & Ynysu.

Croeso i’r blog cyntaf o’r cyfres Gymraeg! Nes i ddechrau dysgu’r iaith Gymraeg o ddifri llynedd. Dw i’n ysgrifennu dadansoddiadau yn Saesneg felly pam ddim yn y Gymraeg hefyd? Rhaid i mi ddeud – dw i ddim yn berffaith o gwbl efo’r iaith Gymraeg. Dw i’n gwneud blogiau hir yn Saesneg ond mae’r blog hwn yn mynd i fod yn fyrrach i ddechrau. Dw i’n gwylio pêldroed yn aml iawn. Os dw i’n ysgrifennu amdani weithiau yn y Gymraeg – gobeithio dw i’n mynd i wella! Dw i’n ysgrifennu am Gymru – dylwn i drio gwneud o yn yr iaith!

Yn y blog hwn dw i isio edrych ar batrwm chwarae tîm Cymru. Mae’r ffocws ar Aaron Ramsey a sut mae o’n medru bod y seren gyda’r syniad hwn. Dw i’n gwbod mae o wedi’i anafu ar hyn o bryd ond mae gen i rhesymau pam dw i dal isio gwneud y blog hwn. Yn gyntaf – mae dal yn gyfle i edrych ar rhai patrwmau Cymru. Yn ail – os mae Ramsey yn medru chwarae ym mis Mehefin mae’n ddiddorol i drafod sut mae o’n medru gwella’r patrwmau. Ac yn drydydd – mae’n bwysig iawn i mi wneud blog Cymraeg beth bynnag sy’n digwydd gyda’r chwaraewyr.

Dw i’n mynd i ddefnyddio’r syniad o’r pum “lôn” ar y cae i helpu esbonio fy syniadau. O’r dde i’r chwith ar y llun hwn mae gen ti:

  1. Sianel ochr dde.
  2. Hanner gofod dde.
  3. Canol.
  4. Hanner gofod chwith.
  5. Sianel ochr chwith.

Y syniad o’r “hanner gofod” yn dod o’r gair Almaeneg “halbsraum”. Yn Saesneg mae pobl yn deud “half space”.

GORLWYTHO & YNYSU.

Mae’r theori “gorlwytho ac ynysu” yn eithaf syml. Mae tîm yn gorlwytho un ochr o’r cae i ynysu chwaraewr ar yr ochr arall. Dw i wedi gwneud enghraifft gyda’r ddau llun yma. Yn y llun cyntaf mae Chris Gunter yn taflu i Tyler Roberts. Edrychwch sut mae Cymru yn gorlwytho ochr y dde efo Gunter, Tyler Roberts, Ashley Williams, Will Vaulks a George Thomas. Mae Paul Dummett, Lee Evans a Ben Woodburn yn dechrau yn y canol. Mae Neil Taylor yn barod i fynd mewn lôn 4 (hanner gofod chwith) efo Ryan Hedges mewn lôn 5. Mae o’n ynysedig. Yn y llun nesaf mae Neil Taylor yn derbyn y bêl. Mae’r gofod mewn lôn 4 yn agor tu ôl yr amddiffyniad o Drinidad a Tobago. Mae Taylor yn pasio’r bêl i’r gofod i Hedges i rhedeg amdani. Os ydych chi isio darllen fy ngwaith (yn Saesneg) am Tyler Roberts, edrychwch arno fo yn yr ail lun hefyd.

Felly, beth am Aaron Ramsey? Wel dw i’n meddwl fod o’n berffaith i elwa o’r theori hwn. Mae o’n licio dod yn hwyr i gyfarfod croesi. Pan fydd tîm yn newid ochr y chwarae, mae’n gwneud gofod yn y canol. Mae Sbaen wedi sgorio yn erbyn Croatia yn y Nations League achos oeddan nhw’n gwneud gofod yn y canol i rhywun i defnyddio ar ôl dechrau yng nghanol cae a rhedeg i mewn. Mae’r amddiffynwyr o Croatia yn sefyll ar gau– dydy nhw ddim yn gweld chwaraewyr sy’n rhedeg yn hwyr o’r canol cae. Mae Ramsey yn sgorio llawer iawn o gôlau fel beth dw i’n gwneud ar y lluniau ac gobeithio mae o’n medru chwarae ym mis Mehefin a sgorio eto!

Os ydych chi isio darllen mwy – dw i’n siarad mwy am hwn a syniad arall yn y blog Saesneg. Dros amser dw i’n mynd i wella efo fy Gymraeg ac bydda i’n ysgrifennu mwy yn yr iaith hefyd. Os gwelwch yn dda mwynhewch y daith efo fi! Diolch yn fawr am ddarllen, gwela i chi y tro nesaf ym mis Mehefin yn erbyn Croatia a Hwngari.


The animations used in this piece were created by Luke Williams onhttps://www.sportsessionplanner.com/.

2 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s